ŠTUDENTI UM IZDELALI SCENARIJE OŽIVLJANJA MESTNEGA SREDIŠČA ZREČ

06.04.2016

Izdelani scenariji predstavljajo prve rezultate sodelovanja med Univerzo v Mariboru in Občino Zreče na podlagi Sporazuma o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja regije.
 

(Maribor, 6. april 2016) – V Zrečah so slavnostno otvorili razstavo z naslovom »Zreče center – oblikovanje mestnega jedra«, kjer so predstavljeni scenariji oživljanja mestnega središča Zreč. Projektne študije, ki so podrobneje predstavljene v istoimenski monografiji, so izdelali študenti arhitekture ob strokovni podpori mentorjev v okviru magistrskega programa Arhitektura na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA). Izdelani scenariji so rezultat intenzivnega sodelovanja Univerze v Mariboru in FGPA z Občino Zreče na podlagi sklenjenega Sporazuma o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja regije. Razstavo scenarijev si je možno ogledati v Kulturnem domu Zreče do 30. aprila 2016.

»Po večmesečnem delu so v monografiji predstavljena študentska dela, ki obdelujejo različne scenarije preoblikovanja centralnega območja Zreč. Inovativne rešitve spodbujajo k razmišljanju o možnih odločitvah v prihodnosti, za kar izrekam vsem vključenim priznanje in zahvalo«, je poudaril župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik.


»Rezultati seminarskega dela študentov se odražajo v skrbno izdelanih scenarijih možnega razvoja centralnega območja Zreč, ki predstavljajo različne poglede na reševanje problematike v variantnih rešitvah vsebinske, funkcionalne in oblikovne prenove v obliki 11 raznolikih idejnih zasnov urbanistične ureditve izbranega območja, dopolnjenih s podrobnejšimi predstavitvami arhitekturnega oblikovanja pomembnejših objektov na izbranem območju«


Seminarski način dela, v katerega je bilo vključenih 19 študentov, je potekal v študijskem letu 2015/2016. K sodelovanju smo povabili uveljavljenega arhitekta iz avstrijskega Gradca, Wernerja Nussmuellerja. V vlogi mentorja je usmerjal študente pri njihovem samostojnem delu in jih s svojimi dolgoletnimi izkušnjami spodbudil h kreativnim pristopom k reševanju prostorskih problemov preurejanja osrednjega dela mesta Zreče.

»Rezultati seminarskega dela študentov se odražajo v skrbno izdelanih scenarijih možnega razvoja centralnega območja Zreč, ki predstavljajo različne poglede na reševanje problematike v variantnih rešitvah vsebinske, funkcionalne in oblikovne prenove v obliki 11 raznolikih idejnih zasnov urbanistične ureditve izbranega območja, dopolnjenih s podrobnejšimi predstavitvami arhitekturnega oblikovanja pomembnejših objektov na izbranem območju«, je ob tem povedala nosilka predmeta Studio Trajnostna stavba v programu Arhitektura 2. st. na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo izr. prof. dr. Metka Sitar. Projektne rešitve so izdelane v grafičnih prikazih s tekstualnimi opisi in so nazorno predstavljene tudi v maketah posameznih projektnih rešitev, ki jih je mogoče umestiti v model širšega območja.

Možnosti sodelovanja pri reševanju konkretnih prostorskih problemov so se pokazale kot izjemna priložnost za širše povezovanje aktivnosti med Občino Zreče in Univerzo v Mariboru, ki s svojim znanjem, strokovnostjo, raziskovalnim in znanstvenim delom postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi. Univerza v Mariboru se zavzema za krepitev sodelovanja z lokalnim in regionalnim okoljem, zlasti v povezovanju z občinami Vzhodne kohezijske regije, pri čemer načrtuje skupne nastope pri pridobivanju evropskih sredstev v sedanji finančni perspektivi Evropske unije.

 

Avtor fotografij: Mediaspeed