Drugi javni razpis kreditov in garancij za MSP v okviru RGS za Podravje

Datum objave: 
11.03.2016
Rok za prijavo: 
22.04.2016

http://www.mra.si/garancijska_shema/

Popravek Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Popravek Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje

V UL št. 22/2016, ki je izšel 25.3.2016, je objavljen popravek Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Popravek Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

V Drugem javnem razpisu za sofinanciranje manjših začetnih naložb se spremeni prvi odstavek Tč.6. Merila za izbor upravičencev in pravilno glasi:

»Merila za ocenjevanje vlog so opredeljena v razpisni dokumentaciji v okviru razpisa RGS. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 112. Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija za bančni kredit in najmanj 50 doseženih točk v ocenjevanju po merilih. »

V Drugem javnem razpisu kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje se spremeni tretji odstavek na strani 9, tč.7. Merila za izbor upravičencev in pravilno glasi:

»Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 112. Pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 50 točk. »

V skladu s tem se je spremenila tudi 2. tč. Navodil za izdelavo vloge in merila za izdelavo vloge, na 8. strani.