Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017

Datum objave: 
15.02.2016
Rok za prijavo: 
20.09.2016

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni...

 

Rok prijave: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016. Vloge, oddane pred začetkom roka za prijavo, bodo zavržene!