UNIVERZA V MARIBORU IN OBČINA HOČE - SLIVNICA PODPISALI SPORAZUM

04.03.2016

Rektor Univerze v Mariboru in župan Občine Hoče - Slivnica, sta danes, 4. marca 2016 slovesno podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Prireditve ob podpisu sporazuma se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in župan Občine Hoče - Slivnica Marko Soršak, sta danes, 4. marca 2016 slovesno podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Občine Hoče - Slivnica, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti. Kot slavnostni gost in govornik, se je prireditve ob podpisu sporazuma udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar pa je ob tem predsednika RS zaprosil za pomoč pri zagotavljanju potrebnih pogojev za uspešno črpanje evropskih razvojnih sredstev v okviru Vzhodne kohezijske regije.


Zato vas, predsednik Republike Slovenije, v imenu celotne Vzhodne kohezijske regije prosim, da nam pomagate zagotoviti za to potrebne pogoje. Nujno je, da Vlada RS zagotovi resurse za operativno podporo na izvedbenem nivoju preko Glavne razvojne pisarne za Vzhodno kohezijsko regijo, kateri streho ponujamo prav na Univerzi v Mariboru. Le tako bomo učinkovito ustvarjene razvojne potenciale realizirali preko kvalitetno izvedenih razvojnih projektov, ki bodo ustvarjali nova prepotrebna delovna mesta in širšo dodano vrednost«, poudarja rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar. 


»Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, med katere danes tudi formalno stopa občina Hoče-Slivnica, ustvarili velik razvojni potencial. A le tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Še posebej pomembno pa je, da ga operacionaliziramo z uspešno izvedenimi razvojnimi projekti ter uspešnim črpanjem evropskih razvojnih sredstev. Kako moramo to storiti, vemo, a le to ni zgolj v naši moči. Zato vas, predsednik Republike Slovenije, v imenu celotne Vzhodne kohezijske regije prosim, da nam pomagate zagotoviti za to potrebne pogoje. Nujno je, da Vlada RS zagotovi resurse za operativno podporo na izvedbenem nivoju preko Glavne razvojne pisarne za Vzhodno kohezijsko regijo, kateri streho ponujamo prav na Univerzi v Mariboru. Le tako bomo učinkovito ustvarjene razvojne potenciale realizirali preko kvalitetno izvedenih razvojnih projektov, ki bodo ustvarjali nova prepotrebna delovna mesta in širšo dodano vrednost«, poudarja rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.
 
»Ponosni smo, da agilno sodelujemo Univerzo v Mariboru, v okviru katere Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede že deluje v naši občini in da skupaj soustvarjamo družbeno odgovorno inovativno okolje, ki je trajnostno naravnano. Naše sodelovanje želimo še izboljšati z namenom doseganja skupnih ciljev, ciljev regionalnega razvojnega programa Podravje in evropske razvojne perspektive, da še uspešneje dosegamo skupne zmage in uspehe. Trdno verjamem, da bomo s podpisom današnjega Sporazuma z ugledno Univerzo v Mariboru, skupno sodelovanje še okrepili in da bomo vzor sodelovanja med lokalno skupnostjo ter univerzo kar nam bo obojim pomagalo, da se bomo še hitreje vzpenjali po lestvici razvoja in napredka«, je ob tem poudaril župan Občine Hoče Slivnica, Marko Soršak.


Univerza v Mariboru, s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti. Tako je doslej podpisala sporazume o sodelovanju z Mestno občino Maribor, Mestno občino Murska Sobota, z občinami Zreče, Ruše, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi, Hoče – Slivnica, s Štajersko gospodarsko zbornico, Pomursko gospodarsko zbornico, s Poslovno Proizvodno Cono Tezno ter s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.

Avtor fotografij: Mediaspeed