UNIVERZA V MARIBORU IN OBČINA RADLJE OB DRAVI PODPISALI SPORAZUM O SODELOVANJU

15.01.2016

Podpisnika sporazuma želita s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo k razvoju Občine Radlje ob Dravi, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije.
 
 (Maribor, 15. januar 2016) – Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik ob Dravi, sta danes, 15. januarja 2016 podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Občine Radlje ob Dravi, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru, s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo, tako postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti.


»Občina Radlje ob Dravi vidi v okviru povezovanja z Univerzo v Mariboru izjemno veliko možnost razvoja tudi na področju raziskav in inovacij, predvsem v inovativnih pristopih pri reševanju gospodarskih in družbenih izzivov. Že dosedanje sodelovanje z univerzo je rezultiralo v več uspešnih projektih in s tem občini zagotovilo uspešno reševanje zastavljenih ciljev, predvsem na področju okoljevarstva in prometa"


 »Občina Radlje ob Dravi vidi v okviru povezovanja z Univerzo v Mariboru izjemno veliko možnost razvoja tudi na področju raziskav in inovacij, predvsem v inovativnih pristopih pri reševanju gospodarskih in družbenih izzivov. Že dosedanje sodelovanje z univerzo je rezultiralo v več uspešnih projektih in s tem občini zagotovilo uspešno reševanje zastavljenih ciljev, predvsem na področju okoljevarstva in prometa. Nadgradnjo sodelovanja vidimo tudi v projektu Inovativne odprte tehnologije – IOT vidimo možnosti nadgradnje dosedanjega sodelovanja, predvsem v smislu razvoja in raziskav, tako na področju gospodarstva, kot na področju lokalne samouprave«, je ob podpisu sporazuma poudaril župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik.
 
»Univerza v Mariboru nadaljuje s podpisi sporazumov o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in ostalimi razvojnimi deležniki z namenom generiranja gospodarskega in družbenega razvoja širše vzhodne regije. Tudi današnji podpis sporazuma o sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi je rezultat vzajemnega interesa tako Univerze v Mariboru kot Občine Radlje ob Dravi,  da vsi skupaj prispevamo svoj del v skupen uspeh Občine Radlje ob Dravi in širše vzhodne regije«, je povedal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.
 
Univerza v Mariboru je tako doslej podpisala sporazume o sodelovanju z Mestno občino Maribor, Mestno občino Murska Sobota, z občinami Zreče, Ruše, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi, s Štajersko gospodarsko zbornico, Pomursko gospodarsko zbornico, s Poslovno Proizvodno Cono Tezno ter s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.