Iščem znanje

   POIŠČITE ZNANJE, KOMPETENCE IN USTREZNEGA PARTNERJA ZA RAZVOJNE PROJEKTE.

         Skupaj pridobite sredstva za projekte/partnerstva iz evropskih skladov za vzhodno kohezijsko regijo.

         Predstavite projekte/partnerstva v modulu »Partnerstva/Projekti«.

         Ponudite okolju razvojne projekte in aplikativno znanje.

05.09.2017 Vzpostavitev projektnih partnerstev KGZS - Zavod Maribor Projektno sodelovanje Ogled
04.09.2017 Pomoč pri naložbah v kmetijska gospodarstva KGZS - Zavod Maribor Naložbe v kmetijstvu Ogled
26.05.2017 Laboratorij za virtualni inženiring Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
26.05.2017 Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
26.05.2017 Laboratorij za jedrsko energetiko Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
26.05.2017 Laboratorij za energetski management in inženiring Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
26.05.2017 Laboratorij za energetske pretvorbe Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
26.05.2017 Laboratorij za električne stroje in pogone Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
26.05.2017 Laboratorij za ekologijo in varstvo okolja Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
26.05.2017 Laboratorij za aplikativno elektrotehniko Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
26.05.2017 Laboratorij za aero in hidro energetske tehnologije Fakulteta za energetiko UM Energetika Ogled
19.01.2017 Računalniške simulacije in optimiranje strojnih konstrukcij Fakulteta za Strojništvo Maribor Konstruiranje izdelkov Ogled
18.01.2017 Implementacija in integracija logističnih informacijskih sistemov Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
16.01.2017 Načrtovanje in optimiranje skladiščnih in komisionirnih sistemov Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
13.01.2017 Meritev in upravljanja s PM delci in črnim ogljikom v prometu Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
13.01.2017 Skladiščenja in uporabe sončne energije v pametnih omrežjih Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Trajnostni razvoj Ogled
13.01.2017 Upravljanje tveganj in investicij v logistiki Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
13.01.2017 Informacijske podpore logističnim procesom v podjetjih Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
19.12.2016 MIKROBIOLOGIJA, BIOKEMIJA, MOLEKULARNA BIOLOGIJA IN BIOTEHNOLOGIJA Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Trajnostna pridelava hrane Ogled
19.12.2016 Uporaba eye tracking očal v analizi voženj in prometa Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
19.12.2016 Štetje prometa in simulacije prometnih tokov Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
19.12.2016 Mobilnostni načrt posamezne organizacije Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
19.12.2016 Odločitvenimi modeli na področju logistike, mobilnosti in transporta Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
19.12.2016 Tržne raziskave na področju trajnostne logistike in mobilnosti Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
19.12.2016 Merjenje voznih ciklov Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Trajnostni razvoj Ogled
19.12.2016 Ozelenitev voznega parka Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Trajnostni razvoj Ogled
12.12.2016 Inženirsko oblikovanje izdelkov Fakulteta za Strojništvo Maribor Oblikovanje izdelkov Ogled
10.12.2016 SVETOVANJE NA PODROČJU DRŽAVNIH POMOČI Pravna fakulteta Univerze v Mariboru Pravo - subvencije in druge oblike državnih pomoči Ogled
10.12.2016 SISTEMATIČNO OBVLADOVANJE KONKURENČNOPRAVNIH TVEGANJ PRI POSLOVANJU PODJETIJ Pravna fakulteta Univerze v Mariboru Pravo - tržna konkurenca Ogled
08.12.2016 Izdelava virtualnega modela za optimizacijo proizvodnih procesov Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled

Strani