EVROPSKA SREDSTVA ZA UČNE IZDELOVALNE LABORATORIJE

24.07.2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/18«. Skupna višina sredstev, namenjenih za javni razpis je slabih 1,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 880.000 evrov.


Namen javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov. Razpis spodbuja invencije in inovativne rešitve z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev, kar bo prispevalo k stimulaciji okolja in sinergijskim učinkom povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje najmanj treh učnih izdelovalnih laboratorijev, ki bodo:
- vzpostavili ustrezno infrastrukturo za uvajanje energetsko učinkovitih rešitev in rešitev učinkovite rabe virov za potrebe MSP in potencialnih podjetnikov in 
- omogočili podjetjem in skupnosti, da dostopajo tako do znanj s področja tehničnega in digitalnega izdelovanja kot tudi do prostorov in orodij UIL. 


Upravičenci so javni zavodi, ki delujejo na področjih srednjega izobraževanja po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in so ustanovljeni kot šolski centri, srednje poklicne šole, srednje tehniške šole, srednje strokovne šole, splošne gimnazije ali strokovne gimnazije.  

 

Vir: http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6700/