FAKULTETA ZA LOGISTIKO IZDELUJE PROMETNE STRATEGIJE TREH OBČIN

16.06.2016

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru izdeluje Celostne prometne strategije treh slovenskih občin

 

​Celostne prometne strategije, ki jih fakulteta izdeluje za občine Žalec, Šmarje pri Jelšah in Zagorje ob Savi, predstavljajo nov način načrtovanja prometa na občinski in širši ravni, kjer je poudarek na strateškem načrtovanju razvoja prometa v smeri trajnosti in povečanja kakovosti bivanja.

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je bila na podlagi javnih naročil občin izbrana za izdelavo Celostne prometne strategije treh slovenskih občin (Občina Žalec, Občina Šmarje pri Jelšah in Občina Zagorje ob Savi), kot partner pa sodeluje tudi pri izdelavi CPS Občine Šoštanj. Celostne prometne strategije predstavljajo nov način načrtovanja prometa na občinski in širši ravni, kjer poudarek ni na izgradnji infrastrukture, temveč na strateškem načrtovanju razvoja prometa v smeri trajnosti in povečanja kakovosti bivanja. Proces izdelave se osredotoča na zastavljanje realnih trajnostnih ciljev ter strategij za njihovo uresničevanje v sklopu prometa, velik poudarek pa je dan na vključevanje javnosti v proces snovanja CPS.

 

Izr. prof. dr. Darja Topolšek, vodja projektov na strani FL UM, je povedala: »Projekti CPS so odlična priložnost za občine, da začnejo trajnostno razvijati svoj promet ter da k temu privabijo tudi občane. Potrebne bodo korenite spremembe tako pri procesih načrtovanja kot v sami miselnosti prebivalcev. Kot strokovnjaki s področja mestne mobilnosti bomo v Laboratoriju za promet in logistiko sistemov FL UM v prihodnjih mesecih intenzivno načrtovali prometne strategije, pri čemer upamo tudi na čim večjo vključenost študentov, ki predstavljajo prihodnje generacije mestnih upravljavcev in prebivalcev

 

V Občini Žalec pri izdelavi kot podizvajalec sodeluje Razvojna agencija Savinja, v Občini Šmarje pri Jelšah kot partner sodeluje Razvojna agencija Sotla, v Občini Šoštanj pa je vodilni partner podjetje Urbanisti d.o.o., Fakulteta za logistiko UM pa sodeluje kot partner.