FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO IN GORENJE PODPISALA SPORAZUM O SODELOVANJU

13.11.2017

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru je dne, 8. novembra 2017 podpisala sporazum o medsebojnem strateškem sodelovanju z največjim slovenskim proizvodnim podjetjem Gorenje

Partnerja sta se dogovorila, da bosta sodelovala na področju študijske dejavnosti v obliki zagotavljanja praktičnega usposabljanja študentov, priprave diplomskih, magistrskih ter projektnih del v podjetju Gorenje, vključevanja gostujočih strokovnjakov iz podjetja Gorenje v pedagoški proces, ekskurzij študentov v podjetje ipd. Prav tako bomo še dodatno okrepili sodelovanje na že obstoječih razvojno-raziskovalnih in aplikativnih projektih.

Janez Uplaznik, izvršni pomočnik uprave za področje Skupnega razvoja, bo postal član Strateškega sveta FS, kar bo še dodatno ojačalo vezi med fakulteto in gospodarstvom, in pomagalo pri strateškem načrtovanju razvoja FS.

 

Vir, foto: http://www.fs.um.si/arhiv/novica/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=659&tx_news_pi1%...