JAVNI RAZPIS ZA PROBLEMSKA IN OBMEJNA OBMOČJA

03.05.2018

Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem ali obmejnem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt.

Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpje, Pomurje, območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje ter obmejna problemska območja.

Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR.

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.

Največ 10 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%).

Prvi rok za oddajo prijav je 31. 5. 2018.

Več na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-pro...

 

 

Vir: http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/objava-javnega-razpisa...