NAJAVA OBJAVE JAVNEGA RAZPISA: PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017/2020

13.11.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo predvidoma v novembru 2017 objavil nov javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017/2020 (PKP).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).

Na javni razpis se bodo lahko prijavili visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki se vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji.

 

Za vse potencialne prijavitelje in vključene v projekte bo sklad izvedel predstavitvene delavnice – točni datumi delavnic bodo objavljeni na spletni strani, kjer bo objavljen razpis.

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Vir, foto: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/10249/