NOVA KBM PODPISALA PROTOKOL O SODELOVANJU Z UNIVERZO V MARIBORU

25.09.2016

Nova KBM ob srečanju s poslovnimi partnerji podpisala protokol o sodelovanju z Univerzo v Mariboru


(Maribor, 23.september 2016) - Ob  srečanju z več kot 100 poslovnimi partnerji iz Slovenije, predstavnikov podjetij in lokalne skupnosti, so vodilni Nove KBM in Univerze v Mariboru svečano podpisali Protokol o sodelovanju. 

»Na osnovi identificiranih skupnih razvojnih usmeritev na področju širšega družbenega razvoja štajerske regije in implementacije razvojnih projektov, ki prispevajo k razvoju in krepitvi gospodarskega, izobraževalnega, družbenega in okoljskega potenciala širšega okolja, je to po naši oceni pravi korak k uspešnemu razvojnemu sodelovanju v prihodnje,« je ob podpisu protokola pojasnil  predsednik uprave Nove KBM Robert Senica. 

Prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru je dejal: »Usmeritev Univerze v Mariboru je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. V zadnjem času pospešeno izvajamo številne aktivnosti z namenom povezovanja znanja, raziskav in razvoja z gospodarstvom. Prav tako smo v zaključni fazi vzpostavitve spletnega razvojnega središča Vzhodna.si. Vse to z namenom priprave projektov, ki bodo generirali nova delovna mesta in produkte višje dodane vrednosti. Z današnjim podpisom protokola o sodelovanju z Novo KBM tako združujemo komplementarna znanja in potenciale. Tako smo vsi skupaj še korak bližje, da se naše skupne pobude realizirajo v konkretnih razvojnih projektih. 


Nova KBM in Univerza v Mariboru z današnjim podpisom združujeta komplementarne cilje, povezane s krepitvijo razvojnih potencialov v regiji, ustvarjanjem partnerskih sinergij na področju izobraževanja, bančnega poslovanja, gospodarstva, družbeno odgovornega in trajnostnega razvoja ter s krepitvijo ugleda obeh institucij in celotne regije.


Današnji podpis pogodbe predstavlja enega od korakov Nove KBM na področju družbene odgovornosti. Banka načrtuje iskati priložnosti za nadgradnjo sodelovanja in dogovore tudi z drugimi Univerzami v Sloveniji. Nova KBM in Univerza v Mariboru z današnjim podpisom združujeta komplementarne cilje, povezane s krepitvijo razvojnih potencialov v regiji, ustvarjanjem partnerskih sinergij na področju izobraževanja, bančnega poslovanja, gospodarstva, družbeno odgovornega in trajnostnega razvoja ter s krepitvijo ugleda obeh institucij in celotne regije. Prav ti elementi so bili izpostavljeni kot ključni tudi na današnjem srečanju s poslovnimi partnerji ob podpisu protokola, na katerem so zbrane nagovorili predstavniki lastnikov in nadzornega sveta Nove KBM ter uprave. 

Predsednik uprave Robert Senica je udeležence nagovoril s predstavitvijo nadaljevanja dobrih poslovnih rezultatov Skupine in banke Nova KBM, ki so po njegovem prepričanju odraz okrepljenih tržnih aktivnosti, zaupanja strank in dobro opravljenega dela v postopkih prestrukturiranja in konsolidacije Skupine Nove KBM. »V prvem letošnjem polletju smo v banki povečali tudi tržne deleže glede na bilančno vsoto ter v segmentu kreditiranja in varčevanja. Spodbudni trendi so se nadaljevali tudi v juliju in avgustu,« je še poudaril Senica. 

Septembra je bila pripojitev PBS k Novi KBM vpisana v sodni register. Pripojeni banki tako nadaljujeta tudi uspešno sodelovanje s Pošto Slovenije, ki omogoča prisotnost storitev banke praktično povsod po državi. V Novi KBM so se julija pričele tudi pripravljalne aktivnosti  za združevanje KBS banke (prej Raiffeisen banka Slovenije) in Nove KBM. Ob koncu pridružitvenih postopkov v Novi KBM pričakujejo, da se bo tržni delež glede na bilančno vsoto, ki sedaj znaša približno 10 odstotkov, še povečal. 

Hkrati je Nova KBM pričela s koraki preobrazbe notranje kulture in poslovnega razmišljanja. Banka nadaljuje z uresničevanjem celovite strategije na področju  informacijske tehnologije in si dejavno prizadeva izboljšati prisotnost in prepoznavnost na mednarodnih trgih 

Udeležencem današnjega srečanja so predstavniki lastnikov in uprave jasno izpostavili, da ostajajo profesionalni, spoštljivi in učinkoviti odnosi s strankami središče vseh prizadevanj Nove KBM. Pomembna strateška usmeritev ostaja skrb za razvoj zaposlenih in ustrezno kadrovsko strukturo, pozitivno organizacijsko kulturo in spodbudno delovno okolje. Prožnost, prilagojen pristop, razumevanje potreb strank in podpiranje njihovih zasebnih in poslovnih ciljev so glavne prednostne naloge Nove KBM.