PODPISALI PROTOKOL O SODELOVANJU Z OBMOČNO OPZ MARIBOR

16.09.2016

Univerza v Mariboru in Območno obrtno-podjetniška zbornica Maribor podpisali protokol o sodelovanju

 

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in predsednik  Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor Aleš Pulko sta danes, v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, podpisala Protokol o sodelovanju, s katerim sta začrtala smernice za razvoj njunega partnerskega sodelovanja. Na ta način želita okrepiti sinergijske učinke, ob tem pa tudi skupaj nastopati širše v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti.


»Glavni cilj podpisanega sporazuma je prenos znanja med univerzo ter podjetniki/obrtniki v Vzhodni kohezijski regiji z namenom zagotovitve trajnostnega razvoja, vzpodbujanja inovativnih tehnoloških projektov vse za dvig konkurenčne prednosti na nacionalnem, predvsem pa na globalnem trgu.


»Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, ustvarili velik razvojni potencial. Povezujemo se za dobro študentov, profesorjev in družbe. Okrepiti moramo sodelovanje z gospodarstvom, saj bomo le tako ustvarjali pravo dodano vrednost, našim študentom omogočili pridobivanje prvih delovnih izkušenj in tako izboljšali zaposlovanje mladih diplomantov. Tako Univerza v Mariboru kot Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor združujeta komplementarna znanja in potenciale. Prepričan sem, da jih lahko konkretiziramo v skupnih realnih projektih«, je ob podpisu protokola o sodelovanju poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

 

 »Glavni cilj podpisanega sporazuma je prenos znanja med univerzo ter podjetniki/obrtniki v Vzhodni kohezijski regiji z namenom zagotovitve trajnostnega razvoja, vzpodbujanja inovativnih tehnoloških projektov vse za dvig konkurenčne prednosti na nacionalnem, predvsem pa na globalnem trgu. Področja sodelovanja so v različnih panogah od predelovalne dejavnosti, na primer prehrambne industrije, biotehnologije, kovinske in elektroindustrije,  gradbene, prometne in turistične dejavnosti, dejavnosti obnovljivih virov energije in ekologije, informacijske in komunikacijske, s čemer se ohranjajo obstoječa delovna mesta ter ustvarjajo nova«, poudarja predsednik  Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor Aleš Pulko.