PODPISAN SPORAZUM O SODELOVANJU Z OBČINO KRŠKO IN BREŽICE

07.07.2016

(Maribor, 7. julij 2016) – Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar je danes podpisal Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja z Občino Krško in  z Občino Brežice. Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju obeh občin, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti.

 

»Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, med katere danes formalno vstopata tudi  Občina Krško in Občina Brežice, ustvarili velik razvojni potencial. A le tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Za učinkovito pridobivanje evropskih razvojnih sredstev je ključno, da se čimprej zagotovi ustrezne vire, s katerimi se bodo na izvedbenem nivoju ustvarjale prave dodane vrednosti. Predvsem je pomembno, da vsaj del sredstev iz naslova Tehnične pomoči pri pripravi evropskih razpisov dejansko pride v Vzhodno kohezijsko regijo, saj danes več kot 95% teh sredstev ostane v Zahodni kohezijski regiji. S tem bodo ustvarjeni osnovni pogoji za to, da bodo razvojna sredstva prišla v gospodarstvo in lokalne skupnosti regije, ki jih najbolj potrebujejo«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.


Podpis sporazuma z Univerzo v Mariboru pomeni nadgradnjo odnosa med Fakulteto za turizem in Občino Brežice,  saj prehajamo iz odnosa občine kot financerja v partnerski odnos na področju iskanja sredstev za razvoj.


»V občini Krško si želimo ustvariti okolje, ki bo omogočalo še hitrejši gospodarski in družbeni razvoj, pri čemer bomo posebno pozornost seveda namenili varovanju okolja. Z institucijo, kot je Univerza v Mariboru, imamo priložnost, da kandidiramo za različne projekte  s področja varstva okolja, trajnostne mobilnosti v novi evropski finančni perspektivi. Ključna pri tem je povezava znanja in razvojnih institucij z lokalnim gospodarstvom, kar je gotovo ključ do uspešnih projektov, ki se bodo v lokalnem okolju odražali v višji kakovosti življenja naše in naslednjih generacij«, je povedal župan Občine Krško mag. Miran Stanko.

 

»Občina Brežice se je odločila za ustanovitev fakultete z vizijo doseči več ciljev. Glavni cilj je mladim v Posavju omogoči dostopnejši študij, pridobiti verodostojno izobraževalno inštitucijo z ugledom v širšem prostoru, ki bo mladim zagotovila kakovostno znanje, gospodarstvu pa strokovne kadre in podporo. Podpis sporazuma z Univerzo v Mariboru pomeni nadgradnjo odnosa med Fakulteto za turizem in Občino Brežice,  saj prehajamo iz odnosa občine kot financerja v partnerski odnos na področju iskanja sredstev za razvoj. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi lažje in uspešneje kandidirali za evropska sredstva,« je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan.