PREDSTAVITEV ŠTUDENTSKIH INOVATIVNIH PROJEKTOV ZA DRUŽBENO KORIST

23.10.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta ob finančni podpori Evropskega sklada letos prvič objavila razpis Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (ŠIPK), katerega namen je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Prvi štirimesečni projekti (od 1. junija do 30. septembra) so se že zaključili.

 

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na predstavitvi kar treh projektov, katerih skupni imenovalec je sodelovalno počitniško projektno delo študentov s Filozofske fakultete, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pedagoške fakultete in Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru, ki so ustvarjali pod pedagoškim mentorstvom svojih profesorjev in strokovnih sodelavcev s partnerskih organizacij iz okolja. Rezultate dela bodo predstavili študenti sami.


Predstavitev bo potekala v sredo, 25. oktobra 2017, ob 9.30 v amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (Koroška 160, Maribor).


Predstavljeni bodo naslednji projekti:

-          Tuji jezik  nemščina – gradiva za učenje in poučevanje otrok in mladostnikov z disleksijo ali akronim TJN-GUPOMDIS je družil študente Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Slovensko društvo učiteljev tujega jezika pod mentorstvom izr. prof dr. Saše Jazbec in strokovne sodelavke doc. dr. Brigite Kacjan. Učenje tujih jezikov – nemščine je danes nujno za kakovostno življenje in delo v sodobni družbi. Za učence s posebnimi potrebami, tj. z disleksijo, je to poseben intelektualni izziv, saj zahteva bistveno večji energijski vložek kot pri učencih brez primanjkljaja, a ne nujno uspešen izid. Z didaktičnimi gradivi, ki so jih pripravili v projektu in ki upoštevajo specifična izhodišča dislektikov, pa se bodo tudi učenci s posebnimi potrebami, zlasti z disleksijo uspešno učili tujega jezika – nemščine in vidno napredovali v znanju.

-          Iz skrinje preteklosti za doto prihodnosti – kulturna dediščina kot most medgeneracijskega sožitja z akronimom SKRITO je povezal študente različnih smeri Filozofske in Pedagoške fakultete UM ter Zvezo prijateljev mladine Maribor pod mentorstvom red. prof. dr. Irene Stramljič Breznik in strokovne sodelavke Kornelije Kaurin. Tradicionalno pester in bogat počitniški program ZPM je bil letos še bogatejši za pet celotedenskih tematskih delavnic na temo družina, imena, cvetje, prehrana in žival, ki so se nadaljevale še s petimi medgeneracijskimi pogovornimi srečanji v Domu Danice Vogrinec, TOTEM DCA Maribor in društvu Zavetje v Lovrencu na Pohorju. Ob tem so pripravili strokovna gradiva, ki vključujejo teoretične podlage, načrt delavnic in prosojnice z utrinki z ustvarjalno bogatih delavnic.

-          Digitalizacija in igrifikacija Botaničnega vrta UM za otroke in mladino z akronimom e.bo-vrt je pod mentorstvom doc. dr. Silve Grobelnik Mlakar, lekt. mag. Mateje Žavski - Bahč, red. prof. dr. Marjana Krašne in v sodelovanju s strokovno sodelavko Metko Šepic iz Društva prijateljev Botaničnega vrta UM združil študente različnih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in Filozofske fakultete UM. Skupaj so oblikovali uporabna, kreativna in sodobna učna e-gradiva in pripomočke za e-učenje v botaničnem vrtu in od doma. Z namenom igrifikacije so ustvarili skupino šestih likov, ki se ob zanimivem dialogu sprehodijo skozi sistematsko polje, mimo zbirke zelišč in v uporabni, sadno-zelenjavni vrt botaničnega vrta in uporabnika poučijo o zanimivostih iz rastlinskega sveta. Nivo doseženega znanja lahko uporabniki preverijo v posebej oblikovanih nalogah, kvizih in križankah, ki se nahajajo na koncu vsakega sklopa.

 

Vir: Univerza v Mariboru

Foto: Dostop.si