PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA

13.11.2016

Fakulteta za turizem pripravlja strategijo razvoja turizma občine Brežice

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v sodelovanju z Občino Brežice izvaja aktivnosti, ki so namenjene pripravi Strategije razvoja turizma v občini za obdobje 2017–2021. Oblikovanje strategije, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja turizma, bo potekalo na podlagi analiz, s katerimi se bo preverilo dejansko stanje turizma in izpostavilo tako pomanjkljivosti kot močne točke brežiškega turizma. Temeljni načrt nadaljnjega razvoja turizma bo nastal v sodelovanju med turističnimi ponudniki in organizacijami, zaposlenimi v turizmu ter zainteresirano javnostjo.


Temeljni načrt nadaljnjega razvoja turizma bo nastal v sodelovanju med turističnimi ponudniki in organizacijami, zaposlenimi v turizmu ter zainteresirano javnostjo.


Fakulteta za turizem je do sedaj že izvedla uvodne delavnice za odločevalce v občini, turistične ponudnike, civilno družbo in predstavnike javnih ustanov ter za člane Občinskega sveta Občine Brežice in Odbora za gospodarstvo Občine Brežice. Prav tako so v procesu analize pripravili anketne vprašalnike za turistične ponudnike ter za občane in širšo javnost.

V zaključni fazi priprave strategije so na fakulteti pripravili tudi usklajevalne delavnice s turističnimi ponudniki ter predstavniki civilne in javne sfere, kjer so se preverile ključne ugotovitve strategije in uskladili koraki za nadaljnji razvoj turizma v občini. Končni predlog strategije bo fakulteta predstavila do 15. novembra 2016, nato pa bo strategijo obravnaval še občinski svet Občine Brežice.