RAZPIS ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE V MALIH IN SREDNJIH PODJETJIH

02.09.2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018«, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo danes. Skupna višina sredstev, namenjenih za javni razpis, je 2,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2 milijona evrov.


Namen javnega razpisa je s pomočjo sofinanciranja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti majhna in srednja podjetja. Podjetja bodo s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopala v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečala mednarodno konkurenčnost svojega poslovanja, izboljšala in pospešila interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljala in zbirala informacije ter izboljšala odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa vključuje:
•    elektronsko izmenjavo med partnerji,
•    digitalizacijo nastopov na sejmih,
•    spletne strani za tuje trge,
•    spletne trgovine,
•    produktno-prodajne videe,
•    krepitev kompetenc – usposabljanja.

Cilj razpisa je podpreti do 82 podjetij za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja.

 

Vir: SVRK