SOFINANCIRANJE NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH

25.11.2017

Javna agencija Spirit Slovenija je danes v uradnem listu in na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2018. Vrednost razpisa je 1,9 milijona evrov.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018, in sicer zaradi okrepitve njihove mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti njihovega poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije slovenskih podjetij.

Spirit bo podjetjem med drugim pomagal kriti stroške najema razstavnega prostora za mednarodni sejem v tujini, skupaj s stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, tehničnih priključkov in upravljanja razstavnega prostora ter stroški sejemske opreme. Upravičencem pri tem dejansko nastalih upravičenih stroškov in izdatkov ne bo treba dokazovati z dokazili, piše v razpisu.

Skupaj je na voljo 1,9 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za leto 2018 in 300.000 evrov za leto 2019. V letu 2018 sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer 5. januar ter 15. maj. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, da sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Vir: https://krog.sta.si/2453756/skoraj-dva-milijona-za-individualne-nastope-...