SPORAZUM O SODELOVANJU Z MESTNO OBČINO PTUJ

08.07.2016

Univerza v Mariboru in Mestna občina Ptuj podpisali sporazum o sodelovanju

Za učinkovito pridobivanje evropskih razvojnih sredstev je ključno, da se čimprej zagotovi ustrezne vire, s katerimi se bodo na izvedbenem nivoju ustvarjale prave dodane vrednosti.

 

(Maribor, 8. julij 2016) – Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar sta danes podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja. Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Mestne občine Ptuj, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti.


Predvsem je pomembno, da vsaj del sredstev iz naslova Tehnične pomoči pri pripravi evropskih razpisov dejansko pride v Vzhodno kohezijsko regijo, saj danes več kot 95% teh sredstev ostane v Zahodni kohezijski regiji. S tem bodo ustvarjeni osnovni pogoji za to, da bodo razvojna sredstva prišla v gospodarstvo in lokalne skupnosti regije, ki jih najbolj potrebujejo«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.


»Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, med katere danes formalno vstopa tudi  Mestna občina Ptuj, ustvarili velik razvojni potencial. A le tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Za učinkovito pridobivanje evropskih razvojnih sredstev je ključno, da se čimprej zagotovi ustrezne vire, s katerimi se bodo na izvedbenem nivoju ustvarjale prave dodane vrednosti. Predvsem je pomembno, da vsaj del sredstev iz naslova Tehnične pomoči pri pripravi evropskih razpisov dejansko pride v Vzhodno kohezijsko regijo, saj danes več kot 95% teh sredstev ostane v Zahodni kohezijski regiji. S tem bodo ustvarjeni osnovni pogoji za to, da bodo razvojna sredstva prišla v gospodarstvo in lokalne skupnosti regije, ki jih najbolj potrebujejo«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

 

»S podpisom sporazuma o sodelovanju med Mestno občino Ptuj in Univerzo v Mariboru želimo ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj iz univerze v lokalno skupnost pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu, gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju občine. Mestna občina Ptuj se kot partnerica in članica konzorcija Inovativne Odprte Tehnologije povezuje v partnerstvo z Univerzo v Mariboru, s čimer želi aktivno sodelovati in prispevati k doseganju glavnega cilja tako oblikovanega regijskega partnerstva – ustvariti simbiozno povezavo med univerzo oz. raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, podpornimi oz. razvojnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi skozi odprte inovacije in tehnologije«, je poudaril župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar.