TRAJNOSTNI KAMPUS UNIVERZE V MARIBORU

19.04.2018

​Prva okrogla miza skupine za Trajnostni urbani razvoj Univerze v Mariboru, Trajnostni kampus Univerze v Mariboru, je potekala 17. aprila 2018 ob 17. uri v prostorih Oddelka za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.​

 

Strategija prostorskega razvoja Univerze v Mariboru je usmerjena v procese vzpostavljanja trajnostnih območij – kampusov. Okrogla miza je predstavila pobude in cilje Univerze v Mariboru za vzpostavitev vzorčnega modela TRAJNOSTNEGA KAMPUSA na širšem območju tehniških fakultet Univerze v Mariboru.

 

Infrastruktura univerze se nahaja v neposredni bližini mestnega središča in odgovornost ter dolžnost tako univerze kot mesta je, da se žal vse bolj degradirano mestno območje prične preurejati v trajnostno urbano cono ( v skladu s strategijo razvoja UM 2012-2020). Na okrogli mizi so predstavniki Univerze v Mariboru predstavili potenciale in možnosti za razvoj vzorčnega modela trajnostne urbane cone.

 

Razgovor v okviru okrogle mize so vodili:

  • izr.prof.dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti UM
  • prof.dr. Miroslav Premrov, dekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
  • izr.prof. Uroš Lobnik, predstojnik Oddelka za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
  • prof.dr. Nenad Gubeljak, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, Fakulteta za strojništvo UM
  • prof. dr. Andreja Borec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM

 

Z razstavo trajnostnih razvojnih vizij,  KONCEPTI ZA TRAJNOSTNI KAMPUS TEHNIŠKIH FAKULTET UNIVERZE V MARIBORU, se je predstavil tudi Oddelek za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

 

FOTO: https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kdsRRCEIQzva4Q3239jOJcb...

 

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p...

 

Objava v Večeru: https://www.vecer.com/preplesti-tkivo-univerze-z-mestom-6449501