TRAJNOSTNI TURIZEM VKLJUČEN V S4

22.12.2017

Vlada RS je sprejela spremembo Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki določa, da je tudi področje uporabe S4 trajnostni turizem upravičeno do sofinanciranja raziskav, razvoja in inovacij iz naslova kohezijskih sredstev.

 

S4 predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc, ter na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Poleg sodelovanja med gospodarstvom, raziskovalno sfero in državo preko Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) opredeljuje razvojne prioritete, to je 3 prednostne stebre in 9 področij uporabe, med katerimi je tudi trajnostni turizem.


Na tej osnovi je poleg vzpostavitve npr. Kompetenčnega centra za razvoj kadrov prišlo tudi do vzpostavitve SRIP Trajnostni turizem (SRIPT), ki povezuje 11 institucij znanja in 35 dinamičnih podjetij.


Vlada RS trajnostni turizem prepoznava kot strateško pomembnega, zato je vztrajala pri njegovi vključitvi v S4. Na tej osnovi je poleg vzpostavitve npr. Kompetenčnega centra za razvoj kadrov prišlo tudi do vzpostavitve SRIP Trajnostni turizem (SRIPT), ki povezuje 11 institucij znanja in 35 dinamičnih podjetij. V tem okviru se turistični deležniki povezujejo tudi na področjih, ki neposredno zadevajo raziskave, razvoj in inovacije. Pripravljajo tudi skupne projekte na primer na področju digitalizacije v turizmu ali energetske učinkovitosti turističnih objektov. SRIPT je dinamično partnerstvo, ki aktivno deluje tudi v mednarodnem merilu. Doseglo je vključitev področja »Digitalizacije in varnosti v turizmu« v EU tematsko platformo za industrijsko modernizacijo.

 

Za razliko od ostalih področij, je bilo do današnje spremembe to področje upravičeno zgolj do sredstev iz naslova posebnega svežnja ukrepov. Glede na izkazano vlogo trajnostnega turizma na področju inovacij je vlade sprejela odločitev, da se temu področju omogoči dostop do sredstev tematskega cilja 1 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 – Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, kar pomeni, da bodo javni razpisi s tega področja po novem enakopravno podpirali tudi tehnološke in netehnološke inovacije s področja trajnostnega turizma.

 

Vir, foto: http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6873/