UM IN AERODROM MARIBOR PODPISALA SPORAZUM O SODELOVANJU

06.05.2016

Danes je na Univerzi v Mariboru potekalo srečanje deležnikov, kjer so se dogovorili, da UM med drugim pripravi celovit pregled za revitalizacijo mesta in ga tudi predstavi na mestnem svetu MOM.

V okviru današnjega srečanja sta rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in direktor Letališča Edvarda Rusjana Maribor Ladimir Brolih podpisala Sporazum o sodelovanju na osnovi identificiranih skupnih razvojnih usmeritev na področju širšega družbeno-gospodarskega razvoja regije in implementacije razvojnih projektov, ki prispevajo k razvoju in krepitvi gospodarskega, inovativnega, podjetniškega, raziskovalnega in okoljskega potenciala širše regije.

Podpisnika želita s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju regije.