UM in KMETIJSKI GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR PODPISALA SPORAZUM

10.07.2017

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor dr. Stane Klemenčič sta danes, 10. julija 2017, podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja.

Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije.

Oba partnerja bosta tako na osnovi sporazuma pripravila nabor projektov za skupno sodelovanje pri uresničevanju strategije trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja lokalne skupnosti, Podravske statistične regije in regij EU. Pri tem bosta izhajala iz sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških dokumentov, Regionalnega razvojnega programa Regije Podravje za obdobje 2014-2020 ter evropske razvojne perspektive 2014-2020.

Partnerja tako želita s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije.

 

Vir, foto: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p...