UNIVERZA V MARIBORU IN MO VELENJE PODPISALI SPORAZUM O SODELOVANJU

21.04.2016

(Maribor, 21. april 2016) – Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič sta podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Mestne občine Velenje, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti. Predstavniki Univerze v Mariboru in Mestne občine Velenje so obiskali tudi Medpodjetniški izobraževalni center Velenje, kjer deluje Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru.


»Podpis sporazuma pomeni formalno potrditev dolgoletnega sodelovanja med Univerzo v Mariboru in Mestno občino Velenje. Še naprej želimo intenzivno sodelovati na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Konkretneje bo to pomenilo sodelovanje na področju energetike, terciarnega izobraževanja, sodobnih informacijskih tehnologij in drugih sorodnih področjih«, so poudarili na Mestni občini Velenje.


»Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki ustvarili velik razvojni potencial. A le tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Še posebej pomembno pa je, da ga operacionaliziramo z uspešno izvedenimi razvojnimi projekti ter uspešnim črpanjem evropskih razvojnih sredstev«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

 

»Podpis sporazuma pomeni formalno potrditev dolgoletnega sodelovanja med Univerzo v Mariboru in Mestno občino Velenje. Še naprej želimo intenzivno sodelovati na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Konkretneje bo to pomenilo sodelovanje na področju energetike, terciarnega izobraževanja, sodobnih informacijskih tehnologij in drugih sorodnih področjih«, so poudarili na Mestni občini Velenje.