UNIVERZA V MARIBORU IN OBČINA ŠENTILJ PODPISALI SPORAZUM O SODELOVANJU

14.04.2016

Univerza v Mariboru, s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti.

(Maribor, 14. april 2016) – Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in župan Občine Šentilj mag. Štefan Žvab, sta danes, 14. aprila 2016 podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Občine Šentilj, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti.


»Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, med katere danes tudi formalno stopa občina Šentilj, ustvarili velik razvojni potencial. A le tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Še posebej pomembno pa je, da ga operacionaliziramo z uspešno izvedenimi razvojnimi projekti ter uspešnim črpanjem evropskih razvojnih sredstev«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar


Predstavniki Univerze v Mariboru in Občine Šentilj so nato še skupaj obiskali podjetje Paloma d.d. »Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, med katere danes tudi formalno stopa občina Šentilj, ustvarili velik razvojni potencial. A le tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Še posebej pomembno pa je, da ga operacionaliziramo z uspešno izvedenimi razvojnimi projekti ter uspešnim črpanjem evropskih razvojnih sredstev«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

»V Strateško razvojnem dokumentu občine Šentilj do leta 2020, z usmeritvami do 2030, so občani zapisali, da bo občina Šentilj leta 2020 »Povezana z ljudmi in okoljem ob Muri in po bregačah, primerno trajnostno samooskrbna, z odprtim, interaktivnim, tehnološko sodobnim, inovativnim in konkurenčnim gospodarstvom, s prepoznavno kulturo in ponudbo, polna raznovrstnih doživetij«. Kot župan sem zavezan slediti viziji razvoja in v sodelovanju z Univerzo vidim priložnost in možnost udejanjanja zastavljenih ciljev. Lokalna skupnost naj odpira vrata znanju in stroki v prostor gospodarstva. Naj bo povezovalni člen med okoljem, znanstvenim področjem in naj prispeva k ozaveščanju o družbeni odgovornostih vseh deležnikov«, je ob podpisu sporazuma poudaril župan Občine Šentilj mag. Štefan Žvab.

Univerza v Mariboru, s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti. Tako je doslej podpisala sporazume o sodelovanju z Mestno občino Maribor, Mestno občino Murska Sobota, z občinami Zreče, Ruše, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi, Hoče – Slivnica, Šentilj, s Štajersko gospodarsko zbornico, Pomursko gospodarsko zbornico, s Poslovno Proizvodno Cono Tezno ter s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.