UNIVERZA V MARIBORU IN OBČINA DUPLEK PODPISALI SPORAZUM O SODELOVANJU

30.06.2016

Za učinkovito pridobivanje evropskih razvojnih sredstev je ključno, da se čimprej zagotovi ustrezne vire, s katerimi se bodo na izvedbenem nivoju ustvarjale prave dodane vrednosti.

 

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in župan Občine Duplek Mitja Horvat sta danes podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja. Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Občine Duplek, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti.

 

 

»Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v Vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti, smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, med katere danes formalno vstopa tudi  Občina Duplek, ustvarili velik razvojni potencial. A le tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Za učinkovito pridobivanje evropskih razvojnih sredstev je ključno, da se čimprej zagotovi ustrezne vire, s katerimi se bodo na izvedbenem nivoju ustvarjale prave dodane vrednosti. Predvsem je pomembno, da vsaj del sredstev iz naslova Tehnične pomoči pri pripravi evropskih razpisov dejansko pride v Vzhodno kohezijsko regijo, saj danes več kot 95% teh sredstev ostane v Zahodni kohezijski regiji. S tem bodo ustvarjeni osnovni pogoji za to, da bodo razvojna sredstva prišla v gospodarstvo in lokalne skupnosti regije, ki jih najbolj potrebujejo«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

 

»Občina Duplek želi s podpisom sporazuma z Univerzo v Mariboru, o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja, prispevati k večjemu povezovanju med vsemi deležniki v vzhodni kohezijski regiji, zlasti med univerzo, gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Verjamemo, da bomo skupaj lažje zastopali interese te regije«, je poudaril župan Občine Duplek Mitja Horvat.