UNIVERZA V MARIBORU V KAR SEDMIH OD DEVETIH IZBRANIH PROJEKTOV

15.08.2016

Tudi Univerza v Mariboru za uresničevanje prioritet strategije pametne specializacije

Vlada RS je 20. septembra 2015 sprejela Strategijo pametne specializacije (SPS), ki usmerja razvojna vlaganja na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter inovacijski potencial za krepitev konkurenčnosti in prodor na globalne trge.  


Predstavljamo sedem na javnem razpisu uspešnih projektov, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru, preko katerih bo doprinesla k uresničevanju prioritet pametne specializacije.


V SPS je določenih devet prednostnih področij, na podlagi katerih je MIZŠ v januarju objavilo razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti z namenom spodbujanja izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih SPS. Skupaj je bilo za ta namen razpisanih 55 mio EUR, izbranih pa devet projektov, ki bodo prejeli skupaj 53, 6 mio EUR.  

 

Univerza v Mariboru sodeluje v kar sedmih od devetih izbranih projektov

Predstavljamo sedem na javnem razpisu uspešnih projektov, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru, preko katerih bo doprinesla k uresničevanju prioritet pametne specializacije.

 

Naslov in akronim projekta: Materiali in tehnologije za inovativne aplikacije - MARTINA

Prednostno področje SPS: Razvoj materialov kot končnih produktov

Odobreno sofinanciranje: 5.991.172,92 milijona evrov

Vodilni partner: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, IMPOL d.o.o., Kemijski inštitut, Kolektor Group d.d., Metal Ravne d.o.o., RCJ d.o.o., Štore Steel d.o.o., Talum d.d. Kidričevo, TECOS, TPV d.d., Vesolje-SI, Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Zlatarna Celje d.d.

Opis projekta: Program MARTINA je usmerjen k razvoju novega orodnega jekla in raziskavam možnosti uporabe novih tehnologij izdelave inovativnih orodij. Program temelji na razvoju novih naprednih večfunkcionalnih materialov in tehnologij izdelave inženirskih komponent. V okviru projekta bodo razvili prototipe novih materialov, denimo prototip orodnega jekla za delo v vročem, prototip orodnega jekla za delo s plastiko, prototip visoko trdnega jekla, ter prototipe novih orodij, kot je prototip orodja za delo v vročem, prototip orodja za delo s plastiko.

 

 

___________________________________________________________________________________

Naslov in akronim projekta: Inteligentni na lesu in naprednih napravah temelječi dom nove generacije - EVA4green

Prednostno področje SPS: Mobilnost

Vrednost projekta: 5.892.004,63 milijona evrov

Vodilni partner: SiEVA d.o.o., podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, COSYLAB d.d., Hidria AET d.o.o., Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Kolektor Group d.o.o., NELA razvojni center d.o.o., PODKRIŽNIK d.o.o., RLS merilna tehnika d.o.o., TPV d.d., Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Opis projektaV okviru programa EVA4green nameravajo partnerji razviti 22 novih izdelkov do faze prototipa, načrtujejo 40 inovacij in 16 mednarodnih patentnih prijav. Z razvojem izdelkov bodo pripomogli k pomembnim napredkom na področju zmanjševanja porabe energije ter izpustov, ki izhajajo iz motorjev z notranjim zgorevanjem, elektrifikaciji vozil ter varnosti in udobju v avtomobilih.

 

 

___________________________________________________________________________________

Naslov in akronim projekta: Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti – GOSTOP

Prednostno področje SPS: Tovarne prihodnosti

Vrednost projekta: 5.950.570,91 milijona evrov

Vodilni partner: Institut Jožef Stefan

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, TECOS, Kolektor Group d.o.o., INEA d.o.o., METRONIK d.o.o., Hidria Rotomatika d.o.o., YASKAWA, Slovenija d.o.o., PODKRIŽNIK d.o.o., NELA razvojni center d.o.o., COSYLAB d.d., L-TEK Elektronika d.o.o., ŠPICA International d.o.o., OPTOTEK d.o.o., LPKF Laser & Electronics d.o.o., FOTONA d.o.o.

Opis projekta: Cilj programa GOSTOP je pospešiti razvoj in gradnjo koncepta pametnih tovarn v Sloveniji ter odgovoriti na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, kjer nekatera industrijska podjetja že poskušajo uvajati koncept pametnih tovarn v svojo proizvodnjo. Vključen je razvoj novih izdelkov in tehnologij, ki jih razvijajo manjša in srednja podjetja, kot tudi razvoj celotnega koncepta pametne tovarne, katerega cilj je razviti celostne in integrirane sisteme, s katerimi bodo lahko večja slovenska podjetja optimizirala lastne proizvodne procese in razvila nove produkte z veliko dodano vrednostjo.

 

___________________________________________________________________________________

Naslov in akronim projekta: Funkcionalna živila prihodnosti – F4F

Prednostno področje SPS: Trajnostna pridelava hrane

Vrednost projekta: 5.992.204,91 milijona evrov

Vodilni partner: Žito prehrambena industrija d.d.

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Frutarom Etol d.o.o., Mlekarna Celeia d.o.o., Valens int. d.o.o., Medex d.o.o., AMBA Co. d.o.o., Droga Kolinska d.d., Institut Jožef Stefan, Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni, inštitut za biologijo, Kemijski inštitut, VIST – Visoka šola za storitve.

Opis prednostnega področja: Program F4F se osredotoča na trajnostno pridelavo kakovostne hrane in vzpostavitev dolgoročno vzdržnih pogojev za razvoj slovenske živilskopredelovalne industrije. Glavni namen programa je dvig konkurenčnosti slovenskega prehrambnega sektorja ter vzpostavitev inovativnih, kratkih dobavnih verig lokalno pridelanih živil z zagotovljeno in prepoznano sledljivostjo od polja do mize.

 

 

___________________________________________________________________________________

Naslov in akronim projekta: Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov – NMP

Prednostno področje SPS: Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Vrednost projekta: 5.950.874,58 milijona evrov

Vodilni partner: Inštitut za celulozo in papir

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru, Kemijski inštitut, Univerza v Ljubljani, Institut Jožef Stefan, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Visoka šola za tehnologijo polimerov, Papirnica Vevče d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Kolektor Sisteh d.o.o., MITOL d.d., MELAMIN d.d., Silkem d.o.o., Petrol d.d., Luka Koper d.d., Jelovica Hiše d.o.o., ZEL-EN d.o.o.

Opis projekta: Usmeritev programa je napredno izkoriščanje biomase za razvoj novih bioosnovanih materialov in produktov z vzpostavljanjem novih celostnih verig vrednosti za več rab istega kosa lesa. Program vključuje vsa fokusna področja: tehnologije za predelavo biomase in razvoj novih bioloških materialov, tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in vnovično uporabo odpadkov ter pridobivanje energije iz alternativnih virov.

 

 

___________________________________________________________________________________

Naslov in akronim projekta: Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu – IQ DOM Prednostno področje SPS: Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

Vrednost projekta: 5.985.279,32 milijona evrov

Vodilni partner: Gorenje gospodinjski aparati d.d.

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, ALPLES d.d., CBD d.o.o., COSYLAB d.d., ELGOLINE d.o.o., INTECH-LES d.o.o., Kolektor Group d.o.o., Lumar Inženiring d.o.o., Robotina d.o.o., Roto d.o.o., Seltron d.o.o., SI-MOBIL d.d., STRIP'S d.o.o., Špica International d.o.o., Institut Jožef Stefan, TECES, TERMO-TEHNIKA d.o.o., Inštitut Andrej Marušič (UP), Zavod Lesarski grozd.

Opis prednostnega področja: Partnerji napovedujejo razvoj tehnološke rešitve, ki bodo sestavljale pametni dom nove generacije, zasnovan na pametnih napravah in lesu. Napovedujejo razvoj globalno prebojnih tehnologij, od razvoja izolativnih gradnikov na osnovi nanodelcev, alternativnih tehnologij magnetokaloričnega hlajenja, tehnologije nizkotemperaturnega pranja s kavitacijo do sistemov za napredno upravljanje energije, sistemov povezljivosti ter uporabo umetne inteligence za upravljanje doma.

 

___________________________________________________________________________________​

Naslov in akronim projekta: Ekosistem pametnega mesta – EkoSMART

Prednostno področje SPS: Pametna mesta in skupnosti

Vrednost projekta: 5.947.941,58 milijona evrov

Vodilni partner: MARAND d.o.o.

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Alpineon d.o.o., COSYLAB d.d., Elgoline d.o.o., InovaIT d.o.o., Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgenracijsko sožitje, Institut Jožef Stefan, Iskra d.d., Klinika Golnik, Medis d.o.o., NIJZ, Nela d.o.o., RC IKTS d.o.o., Robotina d.o.o., SRC sistemske integradije d.o.o., ŠPICA International d.o.o., Telekom Slovenije d.d., UKC Ljubljana, URI-Soča, ZD Adolfa Drolca.

Opis projekta: Gre za šest projektov na področjih zdravja, mobilnosti ter aktivnega življenja in dobrega počutja, v središče je postavljen človek. Razviti nameravajo ekosistem pametnega mesta, ki bo na podlagi inovativnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) zagotavljal rešitve za varno in kakovostno življenje in hkrati učinkovito upravljanje ter vzdržno gospodarsko rast mest in skupnosti v celoti.​  

Opisi projektov so povzeti po članku z naslovom ˝ Skupaj bodo dobili 53 milijonov evrov za uresničevanje prioritet strategije pametne specializacije˝ objavljenem v časopisu Finance dne 2.8.2016.

 

Povzeto po:  http://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=...