WIFI4EU

28.03.2018

 

Evropska komisija je predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EU. Občine iz vse Evrope so zdaj povabljene, naj registrirajo svoje podatke pred prvim razpisom za projekte v sredini maja, da bi se lahko potegovale za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni brezžični internet.

 

Program WiFi4EU občinam ponuja bon v vrednosti 15 000 evrov za vzpostavitev brezžičnega interneta na javnih mestih, npr. v knjižnicah, muzejih, javnih parkih in na trgih. Kot je povedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, bo pobuda WiFi4EU prispevala k uresničitvi vizije, da do leta 2020 vsaka evropska vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja.

Občine lahko z boni WiFi4EU kupijo in namestijo opremo za brezžični internet (brezžične dostopovne točke) v središčih lokalnega javnega življenja, ki jih izberejo. Stroške vzdrževanja omrežja bodo krile občine.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: Z današnjim začetkom delovanja portala WiFi4EU smo naredili konkreten korak, da bi občinam pomagali zagotoviti brezplačen brezžični internet. Ob tem pomembnem napredku pa Evropski parlament in Svet odločno pozivam, naj zaključita delo na področju zakonika o telekomunikacijah, s katerim bi zagotovili povezljivost pri visokih hitrostih na celotnem ozemlju EU. To vključuje vseevropsko usklajevanje spektra in močno spodbujanje naložb v visokozmogljiva omrežja, ki jih Evropa potrebuje.

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dodala: Pobuda WiFi4EU bo več tisoč Evropejkam in Evropejcem omogočila brezplačen dostop do interneta na javnih mestih po vsej EU. Lokalne skupnosti bodo lahko s programom WiFi4EU državljankam in državljanom približali povezljivost ter jim omogočili, da v celoti izkoristijo neskončne prednosti, ki jih prinaša digitalizacija. Gre za konkreten korak naprej k uresničevanju enotnega digitalnega trga.

Skupaj je do leta 2020 za financiranje opreme za storitve brezplačnega javnega brezžičnega interneta na voljo 120 milijonov evrov proračunskih sredstev EU za do 8 000 občin v vseh državah članicah ter na Norveškem in Islandiji.

Kako se lahko prijavite za bon WiFi4U?

  • Obdobje registracije: občine se lahko z 20. marcem 2018 registrirajo na portalu www.WiFi4EU.eu.

  • Obdobje prijave: prvi razpis bo objavljen v sredini maja 2018 in registrirane občine se lahko prijavijo za prvi krog tisočih bonov WiFi4EU (vsaka občina za 15 000 evrov). Razdeljeni bodo po vrstnem redu prejetih prijav.

  • Obdobje dodeljevanja sredstev: Komisija bo ob zagotavljanju geografskega ravnotežja objavila tisoč občin, ki bodo prejele finančna sredstva v okviru prvega razpisa. Vsaka sodelujoča država bo prejela najmanj 15 bonov.

  • naslednjih dveh letih bodo objavljeni nadaljnji štirje razpisi v okviru pobude WiFi4EU. 

Na omrežjih, financiranih v okviru pobude WiFi4EU, oglaševanje in zbiranje osebnih podatkov ne bosta dovoljena. Financiranje bo dodeljeno le omrežjem, ki ne bodo ponujala storitev, ki so enake obstoječim brezplačnim zasebnim ali javnim ponudbam podobne kakovosti v istem javnem prostoru.

Ozadje

Pobuda WiFi4EU, ki jo je predsednik Juncker septembra 2016 najavil v govoru o stanju v Uniji, je del ambiciozne reforme predpisov EU o telekomunikacijah, ki vključuje nove ukrepe za kritje vse večjih potreb Evropejk in Evropejcev po povezljivosti ter spodbujanje konkurenčnosti Evrope.

EU je hitro dosegla pomembne dogovore, in sicer dogovor o odpravi stroškov gostovanja 15. junija 2017 za vse popotnike v EU, dogovor o prenosljivosti vsebin, ki Evropejkam in Evropejcem od začetka leta 2018 omogoča, da lahko med potovanjem uporabljajo filme, glasbo, video igre in e-knjige, na katere so se naročili doma, ter dogovor o sprostitvi 700-megaherčnega pasu za razvoj tehnologij 5G in novih spletnih storitev.

Pogajanja o več kot 14 zakonodajnih predlogih v strategiji za enotni digitalni trg, ki je ena od glavnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije, še potekajo. Komisija Evropski parlament in Svet spodbuja, naj pri vseh že predloženih ukrepih hitro ukrepata.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled

 

Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_sl.htm