Z OBČINO MORAVSKE TOPLICE PODPISAN SPORAZUM O SODELOVANJU

03.06.2018

Univerza v Mariboru in Občina Moravske Toplice sta 31. maja 2018 podpisali Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja. Tako želijo s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Občine Moravske Toplice, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Na dvorišču Dvorca Rakičan pa so nato predstavniki Univerze v Mariboru, v okviru revitalizacije parka Dvorca Rakičan, zasadili še drevo Univerze v Mariboru.

 

V okviru podpisanega sporazuma o sodelovanju bo Univerza v Mariboru kot znanstvenoraziskovalna institucija spodbujala prenos znanja za razvojne potrebe občine ter nudila strokovno pomoč pri pripravi strateških in inovativnih rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu in družbenemu razvoju Občine Moravske Toplice. Občina Moravske Toplice in Univerza v Mariboru bosta pripravili nabor projektov za skupno sodelovanje pri uresničevanju strategije trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Pri oblikovanju nabora projektov bosta obe strani izhajali iz sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških dokumentov, Regionalnega razvojnega programa Pomurje 2014-2020 ter evropske razvojne perspektive 2014–2020 oziroma smernic, ki se že danes nakazujejo za evropsko razvojno perspektivo 2021-2027.