Partnerstva/projekti

Naziv partnerstva Nosilna institucija Področje Status partnerstva
490 Building Intercultural Communicative Competence UM, Univerzitetna knjižnica Maribor Kultura V teku Ogled
487 TOGETHER Univerza v Mariboru Pametne zgradbe in dom V teku Ogled
474 SALEIE 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Erasmus+ Zaključeno Ogled
470 Systems pharmacology approach to difficult-to-treat pediatric asthma Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Zdravje - medicina Pobuda Ogled
467 Razvoj novih rešitev na področju zdravljenja kožnega raka Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Zdravje - medicina V teku Ogled
465 PSHAPES Univerza v Mariboru Razvoj materialov V teku Ogled
461 AEROWOOD Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Razvoj materialov V teku Ogled
448 RAZVOJ »PASIVNE STANOVANJSKE HIŠE« UM FGPA Pametne zgradbe in dom Zaključeno Ogled
446 Raziskave novih materialov na osnovi nano delcev, WPC in s fazno spremenljivimi lastnostmi ter termoadaptivnih hidroizolacije, RRP1, IQ DOM Univerza v Mariboru Razvoj materialov V teku Ogled
443 Toplotna prevodnost in prepustnost vlažnih tkanin Univerza v Mariboru Drugo V teku Ogled
441 Modeliranje prevajanja toplote skozi vpojne plasti Univerza v Mariboru Drugo V teku Ogled
439 Toplotna bilanca potapljača pri potapljanju pod led Univerza v Mariboru Drugo Zaključeno Ogled
437 Analiza hlajenja zraka iz kompresorskega polnilnika pri dirkalnih avtomobilih Univerza v Mariboru Drugo V teku Ogled
435 MASTER CLASS, URBAN RENEWAL OF THE SCHOOL WITH CLT MODULAR ELEMENTS UM FGPA Pametne zgradbe in dom Zaključeno Ogled
433 HIŠA 2030 UM FGPA Pametne zgradbe in dom Zaključeno Ogled
430 Mreža za ekoremediacije Ekoremediacije V teku Ogled
428 ENERGIJSKO UČINKOVITE JAVNE LESENE STAVBE – PODLEHNIK 2012 UM FGPA Pametne zgradbe in dom Zaključeno Ogled
426 ENERGIJSKO UČINKOVITE JAVNE LESENE STAVBE – DESTRNIK 2011 UM FGPA Pametne zgradbe in dom Zaključeno Ogled
422 Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Razvoj materialov V teku Ogled
420 Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja Ekonomsko-poslovna fakulteta Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja V teku Ogled
418 The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process Ekonomsko-poslovna fakulteta Razvoj kompetenc V teku Ogled
415 Mednarodna poletna šola: Big Data EU Business implications Ekonomsko-poslovna fakulteta Mednarodna poletna šola V teku Ogled
403 Strategija razvoja turizma v občini Brežice 2017-2021 Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem Trajnostni turizem Zaključeno Ogled
401 Agroecology Trajnostna pridelava hrane V teku Ogled
395 Evalvacijska študija Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Izobraževanje Zaključeno Ogled
393 SBATEYL - CREATIVE MINDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Izobraževanje V teku Ogled
391 TEACH - Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Izobraževanje V teku Ogled
389 GAIHE - Governance and Adaptation to Innovative modes of Higher Education provision Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Upravljanje in vodenje Zaključeno Ogled
379 Evolucijski in biološko navdahnjeni algoritmi za učinkovito upravljanje kiberfizičnih sistemov in interneta stvari Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede V teku Ogled
377 MASTIS - Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede V teku Ogled

Strani