Partnerstva/projekti

Naziv partnerstva Nosilna institucija Področje Status partnerstva
375 Razvoj govorno upravljanega invalidskega vozička kot kiberfizičnega sistema Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede V teku Ogled
373 Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Zaključeno Ogled
371 Razvoj zelenih pristanišč v oskrbovalnih verigah z metodami modeliranja in simulacije (študije primerov slovenskih in črnogorskih pristanišč: Koper, Bar in Kotor) Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Zaključeno Ogled
369 Določitev upravljalskih strategij na modelu človeških virov s pomočjo samodejno­adaptivnih evolucijskih in biološko navdahnjenih algoritmov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Zaključeno Ogled
367 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji Zaključeno Ogled
365 APOLLON - Advanced Pilots of Living Labs Operating in Networks Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Zaključeno Ogled
363 CO-EFFICIENT - COllaborative framework for energy EFFICIENT SME systems Univerza v Mariboru Inovativnost Zaključeno Ogled
361 CentraLab - Central European Living Lab for Territorial Innovation Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Inovativnost Zaključeno Ogled
356 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju zajezitve Save za HE Brežice - izotopske raziskave UM FGPA Hidrogeologija V teku Ogled
345 Obdelava kazalnikov hitrosti na državnih cestah v letih 2014 in 2015 UM FGPA Prometna varnost Zaključeno Ogled
343 Izvedba delavnic in idejna zasnova projekta MACC UM FGPA Urbanizem in trajnostna raba prostora Zaključeno Ogled
339 ENVISON - Empowering SME business model innovation Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Inovativnost V teku Ogled
313 E-NIZ (NEPREMIČNA INŽENIRSKA ZAKLADNICA - TEHNIŠKE FAKULTETE) UM FGPA Upravljanje znanja Zaključeno Ogled
308 Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU Ekonomsko-poslovna fakulteta Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU V teku Ogled
276 Podjetništvo za inovativno družbo Ekonomsko-poslovna fakulteta Podjetništvo za inovativno družbo V teku Ogled
248 RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA Trajnostni turizem Pobuda Ogled

Strani