Naziv ponudbe:
Štetje prometa in simulacije prometnih tokov
Nosilna institucija:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
Datum ponudbe: 
19.12.2016
Področje: 
Logistika, mobilnost in transport
Opis: 

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ukvarja z raziskavami na področju prometnih tokov, ki zajemajo tudi področje štetje prometa. Za izboljšanje stanja prometne varnosti je potrebno predhodno dobro poznati notranje-zunanje zakonitosti prometnega toka.  Poznati moramo obstoječe stanje o parametrih prometnega toka (pretok vozil, gostota prometnega toka, hitrost prometnega toka, čas potovanja, časovni in prostorski interval sledenja) in o samih lastnostih prometnega toka (sestavljenost prometnega toka, splošni pogoji potekanja prometa, struktura prometnega toka in časovna neenakomernost prometnega toka). Za pridobivanje teh podatkov potrebujemo prenosne merilne naprave, ki jih lahko lociramo tik ob cesti in iz katerih lahko redno pridobivamo podatke, ne da bi morali merilno napravo kamorkoli prenašati. Torej potrebujemo merilno napravo, ki nam bo s pomočjo prenosnih računalnikov posredovala podatke kar na kraju meritve. Za potrebe zbiranja takšnih podatkov v se laboratoriju uporablja merilna naprava Viacont. Viacount je naprava za štetje prometa, sestavljena iz Dopplerjevega radarskega sklopa, zbiralnika podatkov s serijskim vmesnikom RS232 in baterijskega napajalnika. Naprava zaznava gibanje vozil v smeri vožnje in za vsakega od njih zabeleži hitrost, konstanto dolžine, ter časovni razmik od prejšnjega vozila.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Pošlji povpraševanje ponudniku