Naziv ponudbe:
EKOVASI
Nosilna institucija:
FF UM Mednarodni center za ekoremediacije
Datum ponudbe: 
16.11.2016
Področje: 
Trajnostni razvoj
Opis: 

Številne pobude poudarjajo pomen trajnostne rabe naravnih virov, ponovno rabo, rabo obnovljivih virov energije, upoštevanje družbene odgovornosti in pristopov trajnosti. Na regionalno-lokalnem nivoju pripravljamo načrte za ekovasi, ki delujejo pri princpih trajnosti in omogočajo izkušnjo trajnostnega sobivanja.

Naredimo ekosistemsko analizo in na tej osnovi pripravimo strokovno podlago za vzpostavitev ekovasi. Dosedanje izkušnje kažejo, da je bistveno celostno razmišljanje, na osnovi tradicije, upoštevanja naravnih virov, družbenih potencialov in inovacij. Strokovna podalga omogoča prijave na razpise in druge aktivnosti.

Pošlji povpraševanje ponudniku