Naziv ponudbe:
Implementacija in integracija logističnih informacijskih sistemov
Nosilna institucija:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
Datum ponudbe: 
18.01.2017
Področje: 
Logistika, mobilnost in transport
Opis: 

V laboratoriju za kvantitativno modeliranje v logistiki pokrivamo tudi raziskovalno področje implementacije in integracije logističnih informacijskih sistemov (LIS) na izvršnem (EIS), upravljavskem (ERP in MES) in transakcijskem nivoju (TPS). Pri tem se naslanjamo na sodobne arhitekture informacijskih sistemov (IS), kot so odjemalec-strežnik, oblačne in internet stvari (IoT). Na področju IoT razvijamo rešitve na osnovi agentske tehnologije, predvsem avtonomna vozlišča in prehode. Naše raziskave potekajo tudi na nivoju kiber-fizikalnih sistemov pri razvoju pametnih IoT vozlišč za uporabo v logistiki in medicini.

Smo člani SAP University Alliance programa in vodimo uvajalne seminarje za uporabo SAP ERP programskega okolja. V implementacijah uporabljamo OpenERP programsko okolje. Pri razvoju kiber-fizikalnih sistemov se poslužujemo sodobnih senzorjev (temperatura, tlak, pospešek, RFID, bio-metrija) in naprav ter odprtih računalniških platform, kot sta Rapsberry PI in Arduino. Med oblačnimi arhitekturami smo se orientirali na SAP HANA, Microsoft Azure in IBM Watson okolja.

 Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Roman Gumzej, tel 03 428 5314 oz. email roman.gumzej@um.si.

Pošlji povpraševanje ponudniku