Naziv ponudbe:
Inštitut za biomedicinske vede - MFUM
Nosilna institucija:
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Datum ponudbe: 
02.12.2016
Področje: 
Zdravje - medicina
Opis: 

Inštitut za biomedicinske vede je bil eden izmed prvih ustanovljenih raziskovalnih enot na Medicinski fakulteti, Univerze v Mariboru. Od začetka svojega obstoja in na osnovi sodelovanja tako kliničnih kot predkliničnih strokovnjakov, je skupina uspela objaviti niz publikacij na različnih področjih medicine. Hkrati smo z razvojem novih terapevtskih, diagnostičnih in drugih tehnologij sodelovali tudi pri potiskanju raziskovalnih meja na fakulteti, kar je privedlo tudi do več sodelovanj na nacionalni in evropski ravni. Pred kratkim se je skupina bolj osredotočila področje regenerativne medicine, tako v smislu iskanja do bolnikov prijaznih rešitev v smislu oskrbe ran kot tkivnega inženirstva, kot tudi za razvoj celotnega sklopa novih možnosti zdravljenja (za nego ran in zdravljenje raka kože). Za omenjeni je potreben interdisciplinaren pristop in v ta namen združujemo znanja, izkušnje in spoznanja na področju znanosti materialov, farmakologije s toksikologijo, prav tako pa tudi fiziološke vidike celjenja ran na molekularnem nivoju. Posledično je tudi jasno, da je razvoj novih celičnih modelov na osnovi človeškega tkiva, pomemben del raziskave inštituta. Sodelovanje z več oddelki znotraj UKC Maribor nam omogoča zapiranje vrzeli med raziskavami in klinično uporabnostjo, na kar smo zelo ponosni. V letih od ustanovitve je skupina pridobila različne veščine, med drugim znanja o pripravi različnih biomedicinskih materialov (nanodelci,  nove medicinske obloge, formulacije za nadzorovano dostavo zdravil), znanja s področja tkivnega inženirstva (izolacije celic iz tkiv, celične kulture, karakterizacije celičnih linij) ter farmakološke raziskave (dostavni sistemi za zdravilne učinkovine, farmakokinetika in farmakodinamiko številnih zdravilnih učinkovin in toksikologija).

Pošlji povpraševanje ponudniku