Naziv ponudbe:
Mikroskopija na atomsko silo v biomedicinskih aplikacijah
Nosilna institucija:
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Datum ponudbe: 
02.12.2016
Področje: 
Zdravje - medicina
Opis: 

Mikroskopija na atomsko silo

Mikroskop na atomsko silo (AFM) omogoča raziskovanje topografskih in drugih fizikalno-kemijskih lastnosti površin z nanometrsko ločljivostjo, kar je danes v laboratorijih, ki se in se bodo ukvarjali z metodami in materiali v nanometrskem območju, nepogrešljivo. Velika prednost AFM pred ostalimi mikroskopijami je, da lahko površine raziskujemo v različnih okolijskih pogojih, pri čemer izrabljamo najboljše od obeh – nanometrsko ločljivost pri nedestruktivnem topografskem pregledu površin in vrednotenju interakcij med materiali in molekulami ter visoko-specifično določanje izbranih bioloških molekul ter njihov odziv na različne dejavnike. Izvajamo lahko torej topografsko vrednotenje površin v zraku, meritve v nadzorovani atmosferi v rastnih medijih za izbrane celične kulture, vrednotenje odziva materialov na različna topila v postopku simuliranja dejanskih pogojev pri uporabi itn. Na področju bioloških materialov se lahko z omenjeno opremo nadejamo tudi analize interakcij med nanodelci in molekulami, ki so prisotne na površini nanodelcev oz. njihove interakcije z molekulami po vstopu v telo (v simuliranih fizioloških pogojih). To je še posebej koristno kadar na površino pripenjamo biološko aktivne molekule, zdravilne učinkovine itd., s katerimi bodisi želimo izzvati neko biološko aktivnost, doseči ciljano dostavo na tarčno mesto ali pa z njimi zgolj želimo nek sistem zliti z okoljem (skrivanje pred razgradnimi procesi po vstopu v telo). Tako lahko z uporabo ene opreme površino materiala pogledamo in spremembe površine tudi kvantificiramo, kar nam omogoča natančno razumevanje sil, preko katerih so molekule vezane na površino. Prav tako lahko predvidimo, pri katerih pogojih se bodo te molekule tudi sprostile ter se bodo v določenih pogojih obnašale. Rešitve, ki jih ta princip vrednotenja omogoča dajejo domišljiji na področju razvoja novih tarč za zdravila povsem nove razsežnosti, pri čemer pa hkrati predstavljajo še orodje, s katerim lahko prispevamo k razumevanju nekaterih še nerazjasnjenih vprašanj na področju prenosa signalov na celični in tkivni ravni.

Med posebnostmi opreme med drugimi izstopajo naslednje:

  • S pomočjo različnih konic lahko proučujemo tudi magnetne in električne lastnosti površin
  • S to opremo lahko merimo tudi sile velikosti piko-newtona (pN) (to omogoča neposredno merjenje adhezijskih lastnosti površin, njihove mehanske lastnosti (npr. elastični modul ali visokoelastične lastnosti; tudi celic), omogoča pa tudi merjenje sil v koloidnih sistemih, kar je močno orodje pri raziskovanju lastnosti koloidnih sistemov, njihove stabilnosti in aglomeracije itn.)
  • Karakterizacija materialov s pomočjo omenjene opreme omogoča hitrejše določevanje potrebnih sinteznih pogojev, ki dajejo površini želene lastnosti (na takšen način se omogoči dodaten vpogled, kako posamezen material nastaja in morda, preko merjenja na površini prisotnih sil določiti, kaj je problem stabilnosti in kvalitete materiala še pred njegovo sintezo)

Pošlji povpraševanje ponudniku