Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Datum objave: 
23.12.2016
Rok za prijavo: 
30.09.2019

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR) 
 
Objava: 23. 12. 2016, Uradni list RS, št. 83/2016
 
Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR 
 
Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA. 
 
Namen in višina štipendij
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
  • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:

  • sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in
  • štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.000 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2019. 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipe...