Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Datum objave: 
01.07.2016
Rok za prijavo: 
18.08.2016

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanc...

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti izdelkov prijavitelja za potrebe tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev izdelkov prijavitelja potrebam tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.