P2L - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Datum objave: 
15.07.2016
Rok za prijavo: 
08.08.2016

Sklad želi z razpisom P2L spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obodbju poslovanja ter se izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47