Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Datum objave: 
29.07.2016
Rok za prijavo: 
30.09.2016

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Datum objave: 4. 8. 2016

Rok za prijavo: 30. 9. 2016

http://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/