Razvojni kader

   Predstavite se v imeniku kompetenčnih kadrov za razvojne naloge in pridobivanje sredstev iz evropskih skladov.
         Dosegljivi boste za sodelovanje pri razvojnih projektih ali pri podpori za pridobivanje evropskih sredstev.

Davorin Ferk
vzhodna.si
Internet storitev
urednik
davorin.ferk@vzhodna.si
Aleš Ferčič
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Pravo - subvencije in druge oblike državnih pomoči
Izredni profesor, predstojnik Inštituta za javno pravo pri Pravni fakuleti Univerze v Mariboru, koordinator Pravne fakulete Univerze v Mariboru za projekt Inovativne odprte tehnologije (IOT)
ales.fercic@um.si
Bojan Tičar
Univerza v Mariboru
Drugo
Prodekan za gospodarske zadeve in razvoj Fakultete za varnostne vede UM
bojan.ticar@fvv.uni-mb.si
Eva Klemenčič
Univerza v Mariboru
asistentka za fiziko
eva.klemencic@um.si
Sabina Žampa
RISO d.o.o.
Drugo
direktorica
sabina@riso.si
Peter Virtič
izredni profesor s področja energetike
peter.virtic@gmail.com
Janko Omerzu
Fakulteta za energetiko UM
Trajnostni razvoj
Tajnik fakultete
janko.omerzu@um.si

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru poleg primarne dejavnosti izobraževanja opravlja tudi raziskovalno dejavnost s področja energetike.

V okviru fakultete delujejo naslednji laboratoriji:

Laboratorij za aero in hidro energetske tehnologije

Laboratorij za aplikativno elektrotehniko

Laboratorij za ekologijo in varstvo okolja

Laboratorij za električne stroje in pogone

Laboratorij za energetske pretvorbe

Laboratorij za energetski management in inženiring

Laboratorij za jedrsko energetiko

Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije

Laboratorij za virtualni inženiring